Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pèrdua de drets evidenciada pels dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries
Data de la intervenció: 05 de juliol de 2012
PREGUNTA
RESPOSTAEls cometaris estan tancats.