Data de publicació: 25 de Març de 2014

La malaltia i la salut són estats oposats i relacionats. Quanta més salut, menor nivell de malaltia i viceversa, però també es relacionen amb la capacitat i el funcionament de les persones, de manera que una malaltia danya de forma immediata o mediata i de manera transitòria o permanent diferents funcions de la persona, funcions que algú ha de fer (pacient, familiars o cuidadors informals, sistema sanitari, sistema social) sumades a noves necessitats, com és la cura de la persona malalta.

Per a una ciutat com Barcelona és important que el nivell de salut sigui el major possible. De manera que els determinants que decideixen com serà la nostra salut i el nostre benestar o els dels nostres fills siguin els més favorables possibles: la qualitat de l’aigua, l’aire, l’atur, la desaparició de la pobresa, la promoció de l’exercici, la dieta o l’altruisme entre d´altres. Tots fan que una ciutat sigui més saludable. Per tant, l’Ajuntament, a través de les seves polítiques de promoció de la salut, incentivarà el desenvolupament d’activitats i empreses que afegeixin salut i benestar als seus conciutadans i impedirà o dificultarà aquelles activitats o negocis que danyin la salut dels seus veïns.

Quan una persona perd la seva salut, el sistema sanitari, a través dels seus milers de professionals, intervé per ajudar a recuperar el nivell perdut i/o compensar les necessitats que s’originen amb aquest estat de malaltia. Aquestes necessitats o són cobertes per algú o deixen de cobrir-se i, per tant, donen lloc a una debilitat que, a curt o llarg termini, originarà greus problemes i vulnerabilitat a aquesta persona o al seu entorn.

A l’entorn de la salut, on les persones (pacients i professionals) tenen el paper principal, la disminució dels pressupostos ha originat, es digui el que es digui, una ciutat més feble i uns ciutadans més pobres. L’Ajuntament vetllarà perquè la Generalitat i l’asseguradora pública compleixin tots els seus compromisos en l’atenció sanitària de la ciutat de Barcelona, exigint resultats en salut i vigilant acuradament tots els indicadors d’atenció sanitària i estat de salut de cadascun dels barris de la ciutat.

Barcelona ha estat una ciutat que ha apostat per les conductes saludables (dieta, exercici, equilibri social) i ara hem de fer un pas més enllà. Comptem amb ciutadans conscienciats, excel·lents professionals de diferents branques i dispositius (des de els fonamentals equips d’atenció primària fins les unitats hospitalàries més especialitzades) i, a més, disposen de proveïdors i empreses públiques i privades amb experiència i talent.

Comptem amb un sistema en xarxa que assumeix el valor de la solidaritat mediterrània, però que ha de millorar la relació entre els seus membres per adquirir tot el seu potencial: convertir Barcelona en la capital de la salut europea. De manera que el sistema sanitari no només sigui sostenible sinó que passi a ser una de les fortaleses que sostinguin la Barcelona del futur generant coneixement, riquesa i ocupació i, no ho dubteu, en aquesta via el nostre Ajuntament sí que hi serà.

Imprimir  ·  PDF:  Versió català


Els cometaris estan tancats.