Article Publicat a: El Periódico
Data: 23 de desembre de 2010

El títol de la sèrie ja és molt revelador: El divan socialista. Així és com aquest diari, amb habilitat periodística i precisió clínica, enquadra els articles sobre el moment que viu el PSC. No hi ha dubte, i d’aquí ve l’encert del títol, que, després del tipus de derrota electoral que hem patit, molts socialistes creiem que la reflexió conjuntural ha de donar pas a una altra de més envergadura, més estratègica. Les preguntes, llavors, girarien -com en la psicoanàlisi- cap a qüestions més existencials: ¿qui som?, ¿què volem?, ¿com ens veuen?, ¿cap on anem?

leonard_beardEl sentiment de culpa, el desconcert i el desànim, sumats als grans desafiaments socials i a la incapacitat de respondre amb èxit als reptes que ens planteja la Catalunya del 2010, poden portar-nos a la melancolia. També a la confusió. Però el mal seria que acabéssim sumits en un debat estèril per superficial, per nominalista, per personalista. Atrapat per les coordenades del passat, en lloc d’un debat que ens permeti explorar camins de futur. Si perdem l’oportunitat d’afrontar amb rigor i coratge el desafiament que el pròxim congrés ens planteja, perdrem un temps decisiu. No hi ha res pitjor que un fals debat.

El procés obert per José Montilla, amb la seva exemplaritat i autenticitat, fa inevitable el debat, encara que segurament no el garanteix. Almenys de la manera en què crec que l’hem de fer. Tenim una crisi de lideratge, sí; però també de projecte. I a això s’hi ha d’afegir greus problemes de llenguatge polític, organització i estil relacional. Cap d’aquests es resol fàcilment amb un recanvi de persones. No es tracta de simples relleus de poder. Es tracta d’una nova cultura política que ens permeti identificar-nos amb el país, comprendre’l, representar-lo i estar en condicions de liderar-lo quan els ciutadans ho decideixin. Aquestes són les meves idees, les que he compartit durant les últimes setmanes amb persones diverses. ¿Quin PSC volem?

1. Amable. Acollidor i atent. Un PSC que escolti i sigui humil. El nostre estil ha de parlar per si mateix. Les formes són els fons. I un reflex autèntic i creïble de la nostra proposta. Per aquest costat hem perdut sensibilitats i connexió amb la ciutadania. Un PSC feminitzat en persones i actituds.

2. Digital. Profundament obert a la comunicació digital. Organització, comunicació i creació de valor en xarxa. Els temes de la societat digital, la nova societat, com a gran fortalesa política.

3. Modern. De la modernitat, de la cultura, del coneixement. Pròxim als creadors de nous llenguatges. Un PSC que combati el conservadorisme mental, cultural, estètic… i polític. No podem governar Catalunya si no representem la modernitat. No hi ha progrés sense justícia, però tampoc sense modernitat. I ens hem quedat antiquats… mentalment.

4. Jove. Han envellit els militants, els votants i els simpatitzants del partit i necessitem connectar amb tota la societat. Fan falta joves i temes joves. La renovació no és només joventut… però per ser a l’oposició quatre o potser vuit anys i reconstruir una alternativa necessitem continuïtat, perseverança i resistència.

5. Obert. És necessari assajar noves fórmules d’acció i col·laboració polítiques. Hem de buscar causes o punts de trobada, més que cases i ideologies. Un PSC obert als sectors dinàmics de la societat i a nous temes que afecten la vida de la gent: obesitat, soledat, por, salut mental… Un PSC híbrid, transversal i plural.

6. D’esquerres. Un país d’esquerres, sí, i un partit capaç d’entendre-les totes. I treballar amb totes. Necessitem un pol progressista a Catalunya. I participar, a fons, de la reflexió dels grans temes de la socialdemocràcia i dels temes nous de la política emergent que està als marges dels partits i dels sindicats.

7. Catalanista. En el marc d’una Espanya federal. Però ara més que mai són necessaris gestos de reforç del federalisme. D’una altra manera, el discurs del federalisme ens deixa orfes. Bilateralitat real i multilateralitat en les relacions polítiques i institucionals. Som una nació i som un altre partit. Comencem a construir coherentment.

8. Global. Que parli del que passa i del que importa al món: Wikileaks o Cancún. Cap tema important ha de ser-nos aliè. Europa al cor, però, al cap, el món global. I els peus a terra i clavats en els problemes de la gent.

9. Social. De les noves fractures socials. Un PSC de defensa dels drets dels més vulnerables. Un PSC que fa del combat contra la discriminació, la pobresa i la marginació el seu sentit més íntim. Treballadors i capes populars, sí; però, sobretot, gent sense futur, horitzó i oportunitats.

10. Innovador. La nova economia. Del talent, dels emprenedors. Un PSC que farà una aliança per la governabilitat democràtica, social i sostenible amb els empresaris, els emprenedors i els creatius més lúcids. Un PSC que impulsa la responsabilitat social corporativa i l’ètica en el món dels negocis més que un país business friendly.

Artículo publicado en: El Periódico
Fecha: 23 de diciembre de 2010

El título de la serie ya es muy revelador: El diván socialista. Así es como este diario, con habilidad periodística y precisión clínica, encuadra los artículos sobre el momento que vive el PSC. No hay duda, y de ahí el acierto del título, de que, tras el tipo de derrota electoral que hemos sufrido, muchos socialistas creemos que la reflexión coyuntural debe dar paso a una de mayor calado, más estratégica. Las preguntas, entonces, girarían -como en el psicoanálisis- hacia cuestiones más existenciales: ¿quiénes somos?, ¿qué queremos?, ¿cómo nos ven?, ¿hacia dónde vamos?

leonard_beardEl sentimiento de culpa, el desconcierto y el desánimo, sumados a los grandes desafíos sociales y a la incapacidad de responder con éxito a los retos que nos plantea la Catalunya del 2010, pueden llevarnos a la melancolía. También a la confusión. Pero lo peor sería que acabáramos sumidos en un debate estéril por superficial, por nominalista, por personalista. Atrapado por las coordenadas del pasado, en lugar de un debate que nos permita explorar caminos de futuro. Si perdemos la oportunidad de afrontar con rigor y coraje el desafío que el próximo congreso nos plantea, vamos a perder un tiempo decisivo. No hay nada peor que un falso debate.

El proceso abierto por José Montilla, con su ejemplaridad y autenticidad, hace inevitable el debate, aunque seguramente no lo garantiza. Al menos, de la manera en la que creo que debemos hacerlo. Tenemos una crisis de liderazgo, sí; pero también de proyecto. A lo que hay que sumar graves problemas de lenguaje político, organización y estilo relacional. Ninguno de ellos se resuelve fácilmente con un recambio de personas. No se trata de simples relevos de poder. Se trata de una nueva cultura política que nos permita identificarnos con el país, comprenderlo, representarlo y estar en condiciones de liderarlo cuando los ciudadanos decidan. Aquí van mis ideas, las que he compartido en las últimas semanas con personas diversas. ¿Qué PSC queremos?

1. Amable. Acogedor y atento. Un PSC que escuche y sea humilde. Nuestro estilo debe hablar por sí mismo. Las formas son fondo. Y un reflejo auténtico y creíble de nuestra propuesta. Por ahí hemos perdido sensibilidades y conexión con la ciudadanía. Un PSC feminizado en personas y actitudes.

2. Digital. Profundamente abierto a la comunicación digital. Organización, comunicación y creación de valor en red. Los temas de la sociedad digital, la nueva sociedad, como gran fortaleza política.

3. Moderno. De la modernidad, de la cultura, del conocimiento. Cercano a los creadores de nuevos lenguajes. Un PSC que combata el conservadurismo mental, cultural, estético… y político. No podemos gobernar Catalunya si no representamos la modernidad. No hay progreso sin justicia, pero tampoco sin modernidad. Y nos hemos quedado anticuados… mentalmente.

4. Joven. Han envejecido los militantes, los votantes y los simpatizantes y necesitamos conectar con toda la sociedad. Hacen falta jóvenes y temas jóvenes. La renovación no es solo juventud… pero para estar en la oposición cuatro o quizá ocho años y reconstruir una alternativa necesitamos continuidad, perseverancia y resistencia.

5. Abierto. Es necesario ensayar nuevas fórmulas de acción y colaboración políticas. Debemos buscar causas o puntos de encuentro, más que casas e ideologías. Un PSC abierto a los sectores dinámicos de la sociedad y a nuevos temas que afectan a la vida de la gente: obesidad, soledad, miedo, salud mental… Un PSC híbrido, transversal y plural.

6. De izquierdas. Un país de izquierdas, sí, y un partido capaz de entenderlas a todas. Y trabajar con todas. Precisamos un polo progresista en Catalunya. Y participar, a fondo, de la reflexión de los grandes temas de la socialdemocracia y de los temas nuevos de la política emergente que se encuentra en los márgenes de los partidos y los sindicatos.

7. Catalanista. En el marco de una España federal. Pero ahora más que nunca hacen falta gestos de refuerzo del federalismo. De otro modo, el discurso del federalismo nos deja huérfanos. Bilateralidad real y multilateralidad en las relaciones políticas e institucionales. Somos una nación y somos otro partido. Empecemos a construir coherentemente.

8. Global. Que hable de lo que pasa y de lo que importa en el mundo: Wikileaks o Cancún. Ningún tema importante debe sernos ajeno. Europa en el corazón, pero en la cabeza, el mundo global. Y los pies en el suelo y clavados en los problemas de la gente.

9. Social. De las nuevas fracturas sociales. Un PSC de defensa de los derechos de los más vulnerables. Un PSC que hace del combate contra la discriminación, la pobreza y la marginación su sentido más íntimo. Trabajadores y capas populares, sí; pero, sobre todo, gente sin futuro, horizonte y oportunidades.

10. Innovador. La nueva economía. Del talento, de los emprendedores. Un PSC que hará una alianza por la gobernabilidad democrática, social y sostenible con los empresarios, los emprendedores y los creativos más lúcidos. Un PSC que impulsa la responsabilidad social corporativa y la ética en el mundo de los negocios más que un país business friendly.


Els cometaris estan tancats.