- Laia Bonet - http://laiabonet.cat -

Mesura 9/20: Plenaris descentralitzats

Data de publicació: 17 de Març de 2014

El Consell Municipal és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern de la ciutat. Integrat per la totalitat dels regidors (41) i presidit per l’alcalde, estableix les línies d’actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva. També representa el símbol del poder democràtic i institucional de la ciutat. Vull una nova manera d’entendre la centralitat i el poder polític.

Sense deixar de treballar per incrementar les competències pròpies dels consells de districte (que venen derivades entre d’altres de la Carta Municipal) es proposa com a objectiu apropar l’òrgan de màxima representació política – el ple de ciutat - als territoris. S’hauria de garantir que en finalitzar el mandat, almenys s’ha realitzat un ple de ciutat a cadascun dels districtes de la ciutat de Barcelona.

La mesura de l’escó 42, un nou escó que podrà ser utilitzat per la ciutadania per donar a conèixer les seves problemàtiques, idees i propostes per millorar la ciutat, es pot veure reforçada amb la realització dels plens de ciutat als districtes. Aquesta iniciativa és també una manera d’explicar la feina dels regidors i regidores als territoris i afavoreix la relació directa entre alcaldessa i ciutadà, entre regidor i ciutadà, havent d’explicar als districtes les decisions que es prenen, tot afavorint la deliberació en els plens municipals.


Imprès des de Laia Bonet: http://laiabonet.cat

URL del document: http://laiabonet.cat/mesura-920-plenaris-descentralitzats/

Copyright © 2008 Laia Bonet. Tots els drets reservats.