- Laia Bonet - http://laiabonet.cat -

Mesura 8/20: Una plataforma per a la reflexió internacional a Barcelona

Data de publicació: 16 de Març de 2014

Barcelona gaudeix d’un capital intel·lectual de primer nivell en l’àmbit de les relacions internacionals . Diversos dels seus centres de recerca i universitats es troben entre els millors generadors de pensament en aspectes tant diversos com la pau i seguretat internacional, la Unió Europea, Amèrica Llatina, cooperació al desenvolupament, les migracions o la Mediterrània. Algun dels centres i iniciatives de reflexió amb seu a Barcelona ja es troben entre els millors think tanks europeus i tenen àmplies connexions amb els principals centres de recerca mundial.

Els centres de recerca en relacions internacionals de Barcelona ja col·laboren en línies d’investigació i actes conjunts. No obstant, la multiplicació d’iniciatives sovint impedeix que la seva feina gaudeixi de més coneixement (i reconeixement) davant les autoritats públiques i el ciutadà. Al necessari augment del seu impacte s’hi afegeix el fet que, sovint, les administracions públiques formen part dels òrgans de govern d’aquests centres de reflexió. L’Ajuntament de Barcelona, però també la Generalitat, les universitats catalanes i diferents Ministeris del govern estatal financien bona part de les activitats d’aquests centres.

En un context de dificultats econòmiques per a l’àmbit de la reflexió política i acadèmica, esdevé necessari augmentar l’acció conjunta de les institucions existents. És doncs el moment d’impulsar la creació d’una plataforma única per a la reflexió internacional a Barcelona que aglutini els centres existents i que esdevingui pionera al sud d’Europa. Aquesta plataforma naixeria amb l’objectiu d’optimitzar recursos, evitar duplicitats i enfortir la capacitat de generar pensament i posicionament de Barcelona com a actor internacional. Alhora, permetria aixoplugar sota una mateixa iniciativa la recerca i docència en relacions internacionals, augmentant-ne la visibilitat i capacitat d’interlocució amb les autoritats públiques.

Els efectes per a la ciutat de Barcelona com a actor internacional del sud d’Europa serien també notables. Barcelona se situaria el més amunt possible de la llista de ciutats amb vocació de reflexió i impacte internacional, establint estrets vincles amb iniciatives similars de l’àmbit europeu i internacional, fomentant el paper internacional de la nostra ciutat i el treball en xarxa amb altres ciutats.

Per a dur a terme aquesta mesura, és fonamental que els diferents nivells d’administració comparteixin la necessitat de dotar Barcelona d’una gran plataforma d’investigació i docència en relacions internacionals. El lideratge polític per a apropar sensibilitats i convèncer els diferents actors implicats (administracions, universitats, fundacions privades i finançadors, entre d’altres) serà clau. Costa pensar en un millor àmbit d’impuls i iniciativa política que l’Ajuntament de Barcelona.


Imprès des de Laia Bonet: http://laiabonet.cat

URL del document: http://laiabonet.cat/mesura-820-una-plataforma-per-a-la-reflexio-internacional-a-barcelona/

Copyright © 2008 Laia Bonet. Tots els drets reservats.