- Laia Bonet - http://laiabonet.cat -

Mesura 13/20: Pressupost participatiu per a inversions de millora dels barris

Data de publicació: 21 de Març de 2014

Barcelona té un ampli ventall d’instruments i òrgans de participació ciutadana que en aquests moments es troba en revisió. El model de participació ciutadana de la nostra Ciutat ha estat un referent en el conjunt de l’Estat durant molts anys, però avui necessita fer un salt qualitatiu. Des del nostre punt de vista aquest salt qualitatiu passa, entre d’altres coses, per promoure una major capacitat decisòria dels veïns i veïnes en els processos participatius. Considerem la participació ciutadana no només com un dret de la ciutadania, sinó també com a un potent instrument de l’Ajuntament per tal de millorar els seus processos de presa de decisions.

És per aquest motiu que proposem dedicar una partida específica de les inversions en millora dels barris a un procés de deliberació i decisió amb la ciutadania. Concretament, es tractaria d’elaborar un Pla específic quadriennal d’inversions en el qual els veïns i veïnes, conjuntament amb els grups municipals i els tècnics dels Districtes, elaborin propostes i debatin sobre els avantatges i inconvenients de les diferents alternatives d’inversió als barris. A partir d’aquesta reflexió inicial l’Ajuntament realitzaria una valoració econòmica dels projectes presentats i de la seva viabilitat tècnica i, finalment, els veïns i veïnes prioritzarien els projectes a impulsar en els diferents barris en funció del pressupost disponible. Una vegada en marxa aquest Pla seria objecte d’una monitorització directa per part dels veïns i veïnes.

Aquesta no és una iniciativa nova, sinó que processos similars ja estan en marxa en municipis propers com és el cas de l’Ajuntament de Bilbao, el qual compta amb l’anomenat Auzokide Plana.

Considerem que aquesta proposta afavoreix la implicació dels veïns i veïnes en la millora dels barris, permet a l’Ajuntament copsar de forma més directa les prioritats dels residents pel que fa a les inversions municipals i, a més, serveix com a laboratori mitjançant el qual posar en pràctica instruments que afavoreixin una democràcia més deliberativa que puguin ser escalables i exportables a d’altres àmbits.


Imprès des de Laia Bonet: http://laiabonet.cat

URL del document: http://laiabonet.cat/mesura-1320-pressupost-participatiu-per-a-inversions-de-millora-dels-barris/

Copyright © 2008 Laia Bonet. Tots els drets reservats.