- Laia Bonet - http://laiabonet.cat -

Mesura 11/20: Barcelona, una ciutat industrial

Data de publicació: 19 de Març de 2014

La indústria ha estat i és un sector essencial de l’economia barcelonina i, per extensió, de l’economia catalana. És indestriable la història i el creixement de la ciutat del desenvolupament industrial i de tots els fenòmens econòmics, obrers i culturals associats a aquest desenvolupament. La indústria ha estat i és font de riquesa i d’obertura cap al món.

En les darreres dècades, la indústria ha perdut pes al conjunt de l’economia, però la seva rellevància es manté vigent, ja que segons la Memòria Econòmica de Catalunya 2012, editada pel Consell de Cambres de Catalunya, la suma de la indústria i els serveis a la producció, altrament coneguda com a «nova Indústria», representa el 65,2% del VAB total de l’economia catalana, un dels percentatges més elevats de la UE.

Barcelona ha liderat aquesta transformació industrial. La indústria s’ha estès al llarg de tota l’àrea metropolitana i ha deixat espai progressivament perquè es localitzin al centre de la ciutat noves activitats, catalogades com a serveis, però amb un component d’industrialització i de coneixement. El districte 22@ ha estat un bon exemple d’aquesta transformació: un dels nuclis industrials i logístics de la ciutat des del segle XVIII ha esdevingut un exemple internacional d’atracció d’empreses i de talent innovador.

Sense el component industrial de l’economia metropolitana no seríem líders en exportació ni en innovació tecnològica. Sense aquest component, l’economia seria molt menys productiva.

A més, els valors de la indústria van molt més enllà de l’economia. La indústria ha estat essencial en la conformació del sindicalisme obrer, de la lluita per les llibertats i aporta nombrosos elements del nostre tarannà i de la nostra cultura. Sense anar més lluny, és impossible explicar el Modernisme sense la seva arrel industrial.

És per això que des de l’Ajuntament de Barcelona ens comprometríem a:

  • 1. Treballar perquè la indústria catalana, i més concretament metropolitana, recuperi el pes econòmic perdut en els darrers 20 anys. Defensem una economia basada en la indústria, els serveis a la producció i en el coneixement, davant d’una economia financiaritzada i immobiliària de la que ja en sabem els resultats.
  • 2. Treballar perquè el Corredor Mediterrani sigui una realitat a curt termini. És la infraestructura més necessària per acabar de convertir Barcelona en un veritable nucli intermodal (Port, Aeroport, Ferrocarril) a nivell logístic. És la infraestructura més necessària per a que el sector industrial continuï guanyant pes als mercats exteriors.
  • 3. Treballar perquè les reserves de sòl industrial d’alt valor afegit que existeixen a Barcelona, com les de Sant Andreu, i a l’àrea metropolitana, com a l’entorn del Sincrotró ALBA, es dediquin a activitats industrials o de serveis a la producció.
  • 4. Apostar perquè els joves vegin en la indústria una bona oportunitat laboral. Per això, tornarem a gestionar des de l’Ajuntament els instituts municipals de Formació Professional i assolirem acords amb les empreses perquè esdevingui una veritable formació dual, que combini teoria i pràctiques en el sí de les empreses.
  • 5.Treure el màxim profit de la capitalitat mundial de mòbil fins l’any 2018, generant a Barcelona un veritable pol d’activitat econòmica en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, gràcies a l’atracció d’inversions i de talent, i gràcies al suport a les empreses que estan naixent a la ciutat. Barcelona pot esdevenir una referència mundial en aplicacions mòbils aplicades a la qualitat de vida de la ciutadania i als serveis públics.
  • 6. Convertir la capacitat de compra pública innovadora i la capacitat inversora Ajuntament en veritables generadors de projectes a la ciutat, que permetin trenar l’activitat de la indústria, els centres de recerca i les administracions.
  • 7. Establir acords amb centres de recerca i universitats amb l’objectiu de facilitar fons que facilitin el trasllat al mercat dels resultats de la recerca i el coneixement que s’hi genera (un buit clarament detectat actualment com a coll d’ampolla de la transferència tecnològica entre la recerca i les empreses).

Imprès des de Laia Bonet: http://laiabonet.cat

URL del document: http://laiabonet.cat/mesura-1120-barcelona-una-ciutat-industrial/

Copyright © 2008 Laia Bonet. Tots els drets reservats.