- Laia Bonet - http://laiabonet.cat -

Mesura 10/20: Per la inclusió de les persones amb sordesa

Data de publicació: 18 de Març de 2014

Antecedents i justificació

  • Segons la darrera enquesta de Discapacitat, Autonomia Personal i Situacions de Dependència de l’INE, a l’àrea metropolitana de Barcelona hi ha més de 40.000 persones amb sordesa.
  • Aquestes persones tenen unes necessitats diàries de comunicació que gairebé no són ateses pel sector públic actualment.
  • La Generalitat compta amb un servei públic d’interpretació en llengua de signes per atendre les necessitats de les persones sordes, però només compta amb 8 intèrprets per a tota Catalunya. Un servei al que cal avisar amb 2 setmanes d’antelació i que, per tant, no respon a les lògiques de les necessitats o urgències que puguin tenir els seus usuaris.
  • És un servei altament insuficient ja que, per exemple, només tenint en compte els alumnes universitaris sords, ja quedaria saturat el servei.


Volem un Ajuntament que tingui en compte les necessitats de les persones sordes.

  • Dotarem la ciutat amb un servei públic d’interpretació en llengua de signes.
  • L’Ajuntament arribarà a acords amb els intèrprets en actiu a la ciutat de Barcelona per donar servei puntual als usuaris que ho necessitin.
  • No cal incrementar plantilla; es tracta d’establir una bona coordinació i arribar a un acord positiu entre el Consistori i els intèrprets de llengua de signes operatius a la ciutat.
  • La despesa del servei és petita i assumible, i l’impacte en qualitat de vida és molt alta.

Imprès des de Laia Bonet: http://laiabonet.cat

URL del document: http://laiabonet.cat/mesura-1020-per-la-inclusio-dels-discapacitats-auditius/

Copyright © 2008 Laia Bonet. Tots els drets reservats.